Flip book element

Tổ Yến Rút Lông (Hộp 100gr)

6.779.000 

 • Tên sản phẩm: TỔ YẾN RÚT LÔNG
 • Trọng lượng: 100 Gram
 • Thành phần: 100% Yến tự nhiên
 • Hạn sử dụng: 24 Tháng kể từ ngày sản xuất
Danh mục:
Đọc tiếp

Tổ Yến Rút Lông (Hộp 50gr)

3.559.000 

 • Tên sản phẩm: TỔ YẾN RÚT LÔNG
 • Trọng lượng: 50 Gram
 • Thành phần: 100% Yến tự nhiên
 • Hạn sử dụng: 24 Tháng kể từ ngày sản xuất
Danh mục:
Đọc tiếp

Tổ Yến Rút Lông (Hộp 10gr)

719.000 

 • Tên sản phẩm: TỔ YẾN RÚT LÔNG
 • Trọng lượng: 10 Gram
 • Thành phần: 100% Yến tự nhiên
 • Hạn sử dụng: 24 Tháng kể từ ngày sản xuất
Danh mục:
Đọc tiếp

Chân Yến Rút Lông Hộp 50gr

2.650.000 4.950.000 

 • Tên sản phẩm: CHÂN YẾN RÚT LÔNG
 • Trọng lượng: 50 – 100 Gram
 • Thành phần: 100% Yến tự nhiên
 • Hạn sử dụng: 24 Tháng kể từ ngày sản xuất
Mã: BSCY Danh mục:
Đọc tiếp

Tổ Yến Rút Lông

649.000 6.100.000 

 • Tên sản phẩm: TỔ YẾN RÚT LÔNG
 • Trọng lượng tùy chọn từ: 10 – 50 – 100 Gram
 • Thành phần: 100% Yến tự nhiên
 • Hạn sử dụng: 24 Tháng kể từ ngày sản xuất
Mã: BSRL Danh mục:
Đọc tiếp

Yến Chưng Cách Thủy Không Đường (Túi 120gr)

219.000 

 • Tên sản phẩm: YẾN CHƯNG CÁCH THỦY KHÔNG ĐƯỜNG  – TÚI 120GR
 • Trọng lượng: 120 Gram
 • Thành phần: 80% yến tươi, 20% nước
 • Hạn sử dụng: 20 ngày kể từ ngày sản xuất
Mã: BSYCCT-P Danh mục:
Đọc tiếp

Tổ Yến Tinh Chế Vụn (Hộp 10gr)

609.000 

 • Tên sản phẩm: TỔ YẾN TINH CHẾ VỤN
 • Trọng lượng: 10 Gram
 • Thành phần: 100% Yến tự nhiên
 • Hạn sử dụng: 24 Tháng kể từ ngày sản xuất
Đọc tiếp

Chân Yến Rút Lông (Hộp 100gr)

5.499.000 

 • Tên sản phẩm: CHÂN YẾN RÚT LÔNG
 • Trọng lượng: 100 Gram
 • Thành phần: 100% Yến tự nhiên
 • Hạn sử dụng: 24 Tháng kể từ ngày sản xuất
Mã: BSCY-100 Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.