Yến sào Bảo Sơn cam kết bảo mật thông tin, số điện thoại và địa chỉ của khách khi đặt hàng.

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 • Yến sào Bảo Sơn cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
 • Khi quý khách đăng ký tài khoản, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng.
 • Ngoài ra, Yến sào Bảo Sơn cũng sẽ yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin bổ sung để xác minh tài khoản của quý khách hoặc xác định và quản trị rủi ro.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, website chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của quý khách, các thông tin về số tài khoản sẽ không bị lưu giữ

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:
 • Giao hàng cho quý khách đã mua sản phẩm tại Bảo Sơn True Nest
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; nhận diện khách đến thăm trang web; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân :

 • Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.
 • Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang web Bảo Sơn True Nest, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.